Thursday, February 6, 2014

[DIY] Love Card from My Heart

มาทำการ์ดทำมือจากสองมือเราให้คนที่คุณรักกันเถอะค่ะ ไม่ต้องทำแค่วันวาเลนไทน์ก็ได้ ทำให้วันเกิด วันรับปริญญา หรือวันที่อยากจะให้ก็ได้ค่ะ ^^
 อุปกรณ์: กระดาษ (ยุ้ยใช้ขนาด A4) กรรไกร ดินสอหรือปากกา และมือของเราเองค่ะ
How to: พับครึ่งกระดาษ วางมือตามสบายให้นิ้วโป้งและนิ้วชี้อยู่ตรงทบกระดาษที่พับ เอาปากกาลากเส้นตามรูปมือเรา ใช้กรรไกรตัดตามรูปมือที่วาดไว้ กางออกมาจะเป็นการ์ดรูปมือเราทำสัญลักษณ์หัวใจ ตกแต่งและเขียนข้อความลงการ์ดให้คนที่คุณรักได้เลยค่ะ

การ์ดทำมือจริงๆ เพราะทำจากมือเราใช่ไหมค่ะ ^^


ยุ้ย
Facebook_WeMeMade_Yui

No comments:

Post a Comment